คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"    ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วประเสริญของนรชน"

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
เพลงประจำโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
สมัครเรียน
ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะและดนตรีนาฏศิลป์
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

 

 

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

หัวข้อการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
1. ในหลวงของเรา
2. เที่ยวทั่วไทย
3. ของดีเมืองปทุม

ใบสมัครการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ downlond
เกณฑ์การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ downlond
     
     
     
     
     
 
      โรงเรียนอุดมวิทยาประกาศรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559   ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   รายละเอียด
 

     ค่าธรรมเนียมการศึกษาและเอกสารการรับสมัคร  รายละเอียด

 
    
   
   
 
   
 
 แจ้งกิจกรรมของโรงเรียน ฉบับที่ 1/2558
     
   
 
 
     
   
 
 
     
***สามารถดูภาพกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ เมนูภาพกิจกรรม ***

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา    104 ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
โทร.  02-5330130