คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"    ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วประเสริญของนรชน"

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
เพลงประจำโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
สมัครเรียน
ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะและดนตรีนาฏศิลป์
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

 

 

 
 

 บัตรประกาศของการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ทางโรงเรียนอุดมวิทยา จะจัดส่งให้ตามโรงเรียน 

ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2558

 
 
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1 - ป.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ( 2D Animation) ระดับ ม.1 - ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับ ป.4 - ป.6
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับ ม.1 - ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - book ) ระดับ ป.4 - ป.6
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - book ) ระดับ ม.1 - ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับ ป.4 - ป.6
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editer ระดับ ป.4 - ป.6
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editer ระดับ ม.1 - ม.3
   
   
 
รายชื่อนักเรียนและครู แต่ละกิจกรรมการแข่งขัน
 - การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1 - ป.3
การแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ( 2D Animation) ระดับ ม.1 - ม.3
- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับ ป.4 - ป.6
- การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับ ม.1 - ม.3
- การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - book ) ระดับ ป.4 - ป.6
- การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - book ) ระดับ ม.1 - ม.3
- การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับ ป.4 - ป.6
- การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editer ระดับ ป.4 - ป.6
- การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editer ระดับ ม.1 - ม.3

สรุปโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี 

  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคอมพิวเตอร์โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี
  ห้องแข่งขันคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
   
  โรงเรียนที่ต้องการลงโปรแกรมเพิ่มเติมให้เตรียมมาลง ในวันแข่งขันได้เลย
(เพื่อความสะดวกและตรงกับที่ฝึกซ้อม)
 

วันแข่งขันคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558

  โรงเรียนที่ลงชื่อเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน กรุณาส่งรายชื่อทาง e - mail : welcomes_s007@hotmail.com
  ใบสมัครแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี
  เกณฑ์การแข่งขัน "แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี"
  บขอเปลี่ยนตัวการแข่งทักษะคอมพิวเตอร์โรงเรียนเอกชน
 
 แจ้งกิจกรรมของโรงเรียน ฉบับที่ 1/2558
     
   
 
 
     
   
 
 
     
***สามารถดูภาพกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ เมนูภาพกิจกรรม ***

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา    104 ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
โทร.  02-5330130