โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี ยินดีต้อนรับ
           
  กลุ่มสาระการเรียนรู้    
กิจกรรมโรงเรียน
 

 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

แจ้งข่าวสารจากโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556( ฉบับที่ 3)

เข้าค่ายลูกเสือ ป.1
 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
     23 - 24 ธันวาคม 2556 สอบกลางภาคนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
เข้าค่ายลูกเสือ ป.2
 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
    25 ธันวาคม 2556 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
เข้าค่ายลูกเสือ ป.3
 
กลุ่มสาระภาษาไทย
 
เข้าค่ายลูกเสือ ป.4
 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
              25 - 27 ธันวาคม 2556 นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและ กลุ่มสาระการเรียนรู้
เข้าค่ายลูกเสือ ป.5 - ป.6
 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน

เข้าค่ายลูกเสือ ม.1 - ม. 2
        นโยบายเรียนฟรี
  ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบุรี
เข้าค่ายลูกเสือ ม. 3
       สมัครเรียน
   30 ธันวาคม 2556 - 1 มกราคม 2557 โรงเรียนหยุดวันสิ้นปี 2556 และต้อนรับปีใหม่ 2557  
       เว็บไซแนะนำ
  เปิดเรียนปกติ วันที่ 2 มกราคม 2557  
 
สพฐ.
    6 - 7 มกราคม 2557 สอบย่อยครั้งที่ 3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  
 
สสวท.
     6 - 8 มกราคม 2557 สอบกลางภาค นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
 
สพท.กทม.เขต 2
    10 มกราคม 2557 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ช่วงบ่ายเรียนตามปกติ    
 
สถาบันอุดมศึกษา
     16 มกราคม 2557 เป็น "วันครู" ปี 2557 โรงเรียนหยุด เปิดเรียน 17 มกราคม 2557    
 
กระทรวงการศึกษาธิการ
     17 มกราคม 2557 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 สอบบัณฑิตแนะแนว    
         23 -25 มกราคม 2557 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนอุดมวิทยา    
      นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 หยุด "เนื่องจากครูมัธยมต้นเป็นวิทยากร เข้าค่าลูกเสือ"    
         6 - 8 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 -3 เข้าค่ายพักแรม ณ โรงเรียนอุดมวิทยา    
      นักเรียนระดับชั้น ม.3 หยุด "เนื่องจากครูมัธยมต้นเป็นวิทยากร เข้าค่าลูกเสือ"    
         
              "  สทศ.ประกาศเลื่อนสอบ GAT - PAT ประจำปี 2557 เป็นเดือน   มีนาคม 2557 "    
           
           
                              
104 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
   
                                            
tel:025330130,0824446862
   
                               
E-mail: udomvittaya@udomvittaya.ac.th