คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"    ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วประเสริญของนรชน"

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
เพลงประจำโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
สมัครเรียน
ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะและดนตรีนาฏศิลป์
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

 

 

         

                                                                                                                             

 

  วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน  2557   

 
ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -4 
ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 13 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
     
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
     
 
อิ่มอร่อยมื้อเช้า กับ โอวัลติล
วันที่ 20 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
     
 
เคลือบฟลูออไรด์
วันที่  20 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
     
***สามารถดูภาพกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ เมนูภาพกิจกรรม ***

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนอุดมวิทยา

104 ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

02-5330130 , 082-4446862