คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"    ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วประเสริญของนรชน"

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
เพลงประจำโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
สมัครเรียน
ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะและดนตรีนาฏศิลป์
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

 

 

ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์เอกชน ปีการศึกษา 2557
........................................... กลุ่มสาระการเรียนรู้    สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม.............................................................
ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน ได้ที่   http://www.sillapa.net/home/
- หมดเขตสมัครภายในวันที่  5  พฤศจิกายน  2557
-  ส่งใบสมัครการแข่งขัน วันที่  5  พฤศจิกายน  2557
   
 
ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -4 
ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 13 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
     
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
     
 
อิ่มอร่อยมื้อเช้า กับ โอวัลติล
วันที่ 20 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
     
 
เคลือบฟลูออไรด์
วันที่  20 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
     
***สามารถดูภาพกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ เมนูภาพกิจกรรม ***

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนอุดมวิทยา

104 ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

02-5330130 , 082-4446862