คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"    ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วประเสริญของนรชน"

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
เพลงประจำโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
สมัครเรียน
ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะและดนตรีนาฏศิลป์
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

 

 

  วันแข่งขันคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
  โรงเรียนที่ลงชื่อเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน กรุณาส่งรายชื่อทาง e - mail : welcomes_s007@hotmail.com
   
  สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งแข่งขันคอมพิวเตอร์
  ใบสมัครแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี
  เกณฑ์การแข่งขัน "แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี"
  ใบขอเปลี่ยนตัวการแข่งทักษะคอมพิวเตอร์โรงเรียนเอกชน
   
  กำหนด "แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์โรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี"
 

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสมสมร

  เวลา 09.00 - 09.20 น.  ลงทะเบียน
  เวลา 09.30 - 12.00 น.  ดำเนินการประชุม
 
 แจ้งกิจกรรมของโรงเรียน ฉบับที่ 1/2558
     
   
 
 
     
   
 
 
     
***สามารถดูภาพกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ เมนูภาพกิจกรรม ***

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา    104 ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
โทร.  02-5330130