คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"    ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วประเสริญของนรชน"
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
เพลงประจำโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
สมัครเรียน
ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะและดนตรีนาฏศิลป์

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
5

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                                                                                     
 

วันอังคาร  ที่ 1 กรกฎาคม  2557

พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามของ
ลูกเสือ - เนตรนารี
ในวันคล้ายสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
     
 

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2557

จัดกิจกรรม
วันสุนทรภู่ รำลึกครูกวีสี่แผ่นดิน
     
 

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2557

จัดกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด
 

 

 

 
 
ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -4 
ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 13 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
     
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
     
 
อิ่มอร่อยมื้อเช้า กับ โอวัลติล
วันที่ 20 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
     
 
เคลือบฟลูออไรด์
วันที่  20 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
     
***สามารถดูภาพกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ เมนูภาพกิจกรรม ***